Wij hebben naar aanleiding van de (jaar)afrekening diverse vragen ontvangen. Omdat wij denken dat de vragen en antwoorden voor iedereen relevant zijn, plaatsen wij de vragen en antwoorden ook graag op deze pagina.

Waarom krijg ik de (jaar)afrekening ineens van Duurzaam Opgewekt?
Tot 1 juli 2020 was Ennatuurlijk uw warmteleverancier. Ennatuurlijk heeft in 2018/2019 besloten om het beheer en de exploitatie van de warmte- en koudesystemen te verkopen. De Coöperatieve Vereniging Wijkbelangen Paleiskwartier (CWP) heeft het beheer en de exploitatie overgenomen, om vervolgens op zoek te gaan naar een nieuwe leverancier voor de lange termijn. In de eerste helft van dit jaar is bekendgemaakt dat wij, Duurzaam Opgewekt, de nieuwe leverancier geworden is.

Waarom zijn mijn tarieven voor warmtelevering ineens hoger?
Onderdeel van de verkoopprocedure was het opstellen van een plan van aanpak voor investeringen in de verdere verduurzaming van de warmte- en koudesystemen in het Paleiskwartier. Duurzaam Opgewekt heeft een plan gemaakt op basis waarvan de komende jaren miljoenen euro’s geïnvesteerd worden in het slimmer, beter, duurzamer en toekomstbestendiger maken van de systemen. Dit was onder andere noodzakelijk omdat een groot deel van de installaties aan het einde van hun levensduur waren. Daarnaast is 15 jaar geleden bij de bouw van de wijk gewerkt met diverse subsidieregelingen, waardoor substantiële kortingen konden worden gegeven op de tarieven. Hierdoor waren de tarieven die door Ennatuurlijk in rekening gebracht werden lager.

Mag dat zomaar, de tarieven verhogen?
Bij het verhogen van de tarieven moet rekening worden gehouden met de maximale tarieven die ieder jaar worden vastgesteld door de Autoriteit Consument en Markt (ACM) in het Tarievenbesluit Warmteleveranciers. De nieuwe tarieven voor het Paleiskwartier zijn vastgesteld conform de richtlijnen van de ACM. Op verzoek van de Coöperatieve Vereniging Wijkbelangen Paleiskwartier (CWP) is besloten om het variabele tarief te wijzigen naar het
maximale ACM-tarief, vanuit de gedachte dat de meest duurzame vorm van verbruik het verminderen van het verbruik is. Er wordt nog wel een korting gegeven op het vastrecht. Op de website van de ACM kunt u meer informatie vinden over de maximale tarieven.

Hoe komt het dat ik bij de (jaar)afrekening ineens (heel) veel moet bijbetalen?
De (jaar)afrekening is het verschil tussen het in rekening gebrachte voorschot dat u op 1 juli betaald heeft en uw daadwerkelijke verbruik. Het kan bijvoorbeeld zijn dat u de afgelopen periode, doordat u bijvoorbeeld vaker of langer thuis was, meer verbruikt hebt dan vooraf was ingeschat. Bij het berekenen van de voorschotten is tevens nog gebruik gemaakt van de oude tarieven, omdat de nieuwe tarieven nog niet direct verwerkt konden worden in de systemen na de overname van het beheer en de exploitatie van Ennatuurlijk. Daarom hebben wij de aangeleverde gegevens van Ennatuurlijk gebruikt om de voorschotten te berekenen.

Er zijn onlangs nieuwe, slimme meters geplaatst. Moet ik nu een hoger (meet)tarief betalen?
Nee, de plaatsing van slimme meters staat los van de hogere tarieven. De slimme meter maakt het wel mogelijk om uw verbruik beter in de gaten te houden. U kunt hierdoor makkelijker inzichtelijk krijgen hoe u uw verbruikt kunt verminderen. Omdat vooral de variabele tarieven verhoogd zijn, kunt u dus ook gemakkelijker meer besparen dan voorheen. In de online portal van Duurzaam Opgewekt kunt u vervolgens uw voorschot zelf aanpassen. Deze portal zal medio maart 2021 online zijn.

Ik ben het niet eens met de keuze voor Duurzaam Opgewekt. Kan ik een andere leverancier kiezen?
Nee, de systemen zijn collectief geregeld en daarom is via een uitgebreide verkoopprocedure een nieuwe leverancier gezocht. Indien u over deze procedure vragen heeft, dan kunt u contact zoeken met uw Vereniging van Eigenaren (VVE) of met de Coöperatieve Vereniging Wijkbelangen Paleiskwartier (CWP) via info@panen.nl.

Ik kan de kosten voor de (jaar)afrekening niet betalen, wat moet ik nu doen?
Indien u niet in staat bent de (jaar)afrekening te voldoen, dan kunt u contact opnemen via klantzaken@duurzaamopgewekt.nl.

Wij hopen dat wij de meest prangende vragen hiermee zijn beantwoord. Mocht dat niet het geval zijn, dan horen wij dat graag van u. U kunt dan contact opnemen met ons Klantcontact Centrum, bereikbaar via mailadres: klantzaken@duurzaamopgewekt.nl of via telefoonnummer 0344 – 750 270.