Vrijdagochtend 16 april van 09:00 uur tot ongeveer 13:00 uur in de middag gaan wij werkzaamheden uitvoeren in de algemene technische
ruimte van de appartementencomplexen Markiezenhof en Prinsenhof. Dit in verband met de storingen die afgelopen tijd plaatsgevonden hebben.

Het is mogelijk dat er in deze tijdspanne één of een aantal keer een korte leveringsonderbreking kan zijn van verwarming en van warmwater. Wij gaan er vanuit dat wanneer deze werkzaamheden uitgevoerd zijn dat de storingen die afgelopen tijd plaatsgevonden hebben verleden tijd zijn.

Wij weten dat dit kort dag is voor een aankondiging, echter vinden wij het belangrijk dat deze storingen zo spoedig mogelijk opgelost zijn.

Alvast bedankt voor uw begrip.

Wanneer u nog technisch inhoudelijke vragen heeft, kunt u altijd contact opnemen met onze projectmanager Marc Remmerde, bereikbaar via mailadres: klantzaken@duurzaamopgewekt.nl of via telefoonnummer 0344 – 750 270.